Blog

Falla, un compositor essencial del segle XX

Avui fa 67 anys que el compositor espanyol va morir a Argentina

14/11/2013 | la Guineu | General

El desenvolupament artístic i humà de Manuel de Falla està íntimament lligat al sentiment de renúncia i a una ferma fe catòlica. Però, lluny de ser un temperament fred, va ser una ànima fera i generosa que va espiritualitzar les seves desbordants pulsions vitals gràcies al seu domini i una disciplina de ferro. Successor intel·lectual del seu predecessor Tomas Luis de Victoria. No obstant això, a la diferència de Victoria, que no va escriure més que música sagrada, Falla mai va gosar composar música religiosa tot i que el seu Concert per a clavecí pot ser considerat com un exemple elevadíssim de música religiosa.

L'evolució artística de Falla es reflecteix geogràficament a la seva obra: després d’un període andalús en el que va compondre bona part de les seves obres més cèlebres, a partir de 1920 inicia la seva època castellana, marcada per la seva concentració i la renúncia a tota sensualitat sonora. La seva autocrítica extrema ha condicionat l’extensió de la seva obra. A banda d’Alban Berg o Paul Dukas, cap altre compositor del segle XX ha conquerit la immortalitat amb un equipatge musical tan prim. La seva obra ultrapassa l’àmbit espanyol per esdevenir creacions essencials de la història de la música del segle XX.

De pare andalús i mare catalana, que va ser la seva primera mestra de piano, Falla va estudiar al conservatori de Madrid a les ordres de Felipe Pedrell, que el va marcar decisivament. El seu primer èxit va ser ‘La vida breve’ i li va permetre anar a viure a París, entre 1907 i 1914. A la capital francesa va freqüentar Debussy, Ravel, Dukas o Albèniz i va perfeccionar el seu art, que va esclatar definitivament a la seva tornada a Espanya, retirant-se a Granada on va dur una vida ben bé eremítica. D’aquells darrers anys són dues de les seves obres cabdals: el Concert per a clavecí i l’ambiciós oratori inacabat L’Atlàntida. Horroritzat per la Guerra Civil, va marxar a Argentina on va morir el 1946.

0 Comentaris

Serveis

    Escoles
    La Guineu desenvolupa la seva tasca educativa en tres centres: Musicart102, Escola de Música i Arts Escèniques, Escola Municipal de Música de Barberà del Vallès i l’Escola Municipal de Música Nou Barris