Blog

Les tres músiques de Boeci

Anici Manil Severí Boeci va ser un filòsof dels darrers anys de la Roma imperial

14/01/2014 | la Guineu | General

Avui, amb el nostre blog, viatjarem fins als darrers dies de la Roma imperial per conèixer a Anici Manli Severí Boeci (480-524), un filòsof, representant del neoplatonisme, que es va caracteritzar per un gran eclecticisme. Boeci va traduir i va comentar les obres d'Aristòtil sobre lògica, i la Introducció a les categories d'Aristòtil, de Porfiri. També va traduir a Euclides i els Fonaments de l'aritmètica, de Nicómac.

L’obra principal de Boeci és la Consolació per la filosofia. Tot i això a nosaltres ens interessa per que aquest personatge va compondre un tractat de Música (De Institutione Música), que conté una descripció detallada de l'harmonia grega. Aquest tractat va influir a gran part del pensament medieval i dividia la música en tres gèneres diferents: la música mundana, la música humana i la música instrumental.

La música mundana era el que Pitàgores anomenava l'harmonia de les esferes, és a dir, la música que no podem percebre perquè som imperfectes. La música mundana és la veritable, i les altres músiques solament són reflex d'ella. La música humana era la unió harmoniosa de l'ànima amb el cos i es comprenia a través d'acte de la introspecció: tot aquell que se submergia en si mateix l'entenia, ja que era una harmonia psicofísica.

Finalment, la música instrumental era, per Boeci, el fet de produir música manualment, a través dels instruments. Segons aquest pensador, aquesta música no tenia cap valor, només era bufar un tub o tocar una corda. Boeci, en aquesta descartada definició, no feia més que plantejar la idea exposada tant per Plató, com per Aristòtil: la superioritat de la teoria sobre la pràctica. Del treball intel·lectual sobre el manual. Tot i Boeci,  nosaltres ens agrada la música. I molt.

0 Comentaris

Serveis

    Escoles
    La Guineu desenvolupa la seva tasca educativa en tres centres: Musicart102, Escola de Música i Arts Escèniques, Escola Municipal de Música de Barberà del Vallès i l’Escola Municipal de Música Nou Barris