Escoles

La Guineu desenvolupa la seva tasca educativa en tres centres: Musicart102, Escola de Música i Arts Escèniques, Escola Municipal de Música de Barberà del Vallès i l’Escola Municipal de Música Nou Barris.

Tots tres centres fomenten la pràctica i la vivència, tant del conjunt instrumental i del conjunt coral com d’aquelles matèries en relació directa amb la creativitat, com poden ser l’expressió escènica i la improvisació i creació musicals. L’objectiu és que cada alumne trobi en la música i en l’escenari la seva pròpia manera d’expressar-se a partir de les diferents disciplines musicals i teatrals.

La nostra oferta educativa comprèn estudis musicals (Instrument, Llenguatge Musical, Conjunt Instrumental i Coral, Harmonia, Composició, Tallers de Nadons, i altres) i estudis de teatre musical (Teatre, Cant i Ball Modern). D’aquesta manera, els alumnes de Música poden descobrir els elements teatrals de l’escena i els alumnes de Teatre poden desenvolupar la seva expressió des d’una sòlida base musical.

L’objectiu de La Guineu és que els alumnes dels nostres centres sentin les escoles com uns llocs acollidors i plens d’emocions, com uns espais que els ajudin a créixer com a persones i que perdurin per sempre en el seu record. Som, em definitiva, un grup que entén la música i les arts escèniques com una de les eines fonamentals en l’educació de les persones. D’altra manera, no podríem ser el que som

 

Serveis

    Escoles
    La Guineu desenvolupa la seva tasca educativa en tres centres: Musicart102, Escola de Música i Arts Escèniques, Escola Municipal de Música de Barberà del Vallès i l’Escola Municipal de Música Nou Barris